توصیه ها و نکات ایمنی کار با دستگاه های پاشش رنگ پودری الکترواستاتیک

رنگ پاش پودری الکترو استاتیک به دلیل استفاده از ولتاژ  بسیار بالا  در صورت عدم رعایت نکات ایمنی می تواند صدمات جبران ناپذیری را به اپراتور وارد کند در زیر […]